ที่อยู่ธุรกิจ / ช่องทางการติดต่อ

ที่ตั้งธุรกิจ

10-11 ถ.ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300

เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
เว็บไซต์

สิ่งสำคัญของการทำธุรกิจคือ การทำบัญชี คำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งรายรับ รายจ่ายในแต่ละวัน เพื่อให้เห็นภาพรวมทางการเงินของธุรกิจ และให้ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดี แต่การทำบัญชีนั้นต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องตัวเลขและการตรวจทานความถูกต้องให้ดีด้วย เพราะการทำบัญชีเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากตัวเลขผิดก็ทำให้การเงินผิดเพี้ยนไปหมด จึงทำให้นักธุรกิจหลายคนเลือกใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่มีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายสามารถทำบัญชีได้ด้วยตัวเองแบบถูกต้อง

ภาพรวมธุรกิจ บริษัท แอคคลาวด์ จำกัด

บริษัท แอคคลาวด์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ที่ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถจัดระเบียบการทำบัญชีได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ เทียบเท่าโปรแกรม ERP ราคาประหยัด เหมาะสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ โรงงานประกอบ ธุรกิจ Import Export ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจโรงแรม คลังสินค้า ทำงานผ่าน mobile ได้ใช้งานง่าย มีครบทุก Function ทางบัญชีและการบริหาร

โปรแกรมบัญชี AccCloud ได้ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองกับความต้องการธุรกิจที่วางแผนจะเติบโตในระยะยาว สอดคล้องกับเทคโนโลยีในอนาคต โดยที่ระบบมีคุณสมบัติหลายๆ ด้านที่ออกแบบมาเฉพาะทางกับธุรกิจประเภทการผลิต และ การซื้อมาขายไปที่มีความซับซ้อน เช่น มีสูตรการผลิต การซื้อขายต่างประเทศ (ซึ่งจะมีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน) การซื้อขายสินค้าที่มีระดับราคาที่ไม่แน่นอน การวางแผนกำลังการผลิต และการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดการขนส่งสินค้า การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา การทำงานร่วมกันระหว่างคนในองค์กร หรือ แม้กระทั่งการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรกับลูกค้า

บริการหลักของ acccloud.tech

  • โปรแกรมบัญชี : ประกอบด้วยระบบหลักๆ ดังนี้ ระบบขาย ระบบซื้อ ระบบผลิต ระบบการเงินรับ ระบบการเงินจ่าย ระบบสินค้าคงคลัง ระบบก่อสร้าง/รับจ้างซ่อม ระบบติดตามงาน ระบบอนุมัติเอกสาร ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสกุลเงินตราต่างประเทศ ระบบสินทรัพย์ ระบบเช็ค ระบบภาษี และการแก้ไขแบบฟอร์มเอกสาร

จุดเด่นหลักของธุรกิจนี้

  • รองรับสาขาจำนวนมากและการ Consolidate งบการเงิน
  • รองรับกระบวนการผลิต สูตรการผลิต ต้นทุนการผลิต และระบบติดตามงานผลิต
  • รองรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และการซื้อ-ขายต่างประเทศ
  • สามารถปรับแบบฟอร์มได้เองทุกแบบฟอร์ม
  • รองรับ 14 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ ลาว เขมร เวียดนาม ฮินดู อารบิก ญี่ปุ่น เยอรมัน เกาหลี สเปน โปรตุเกส รัสเซีย)
  • สามารถเชื่อมกับ ระบบขายหน้าร้าน ระบบสต๊อก ระบบผลิต และ ระบบจัดการคำสั่งซื้อได้