ที่อยู่ธุรกิจ / ช่องทางการติดต่อ

ที่ตั้งธุรกิจ

ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

เบอร์ติดต่อ
เว็บไซต์

ฟิสิกส์เป็นอีกวิชาหนึ่งที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่เกี่ยวกับแพทย์และวิทยาศาสตร์ เด็กๆที่อยากเรียนคณะเหล่านี้จึงจำเป็นต้องทำคะแนนวิชาฟิสิกส์ให้ได้ดีเพื่อสอบผ่านเข้าไปเรียนในคณะที่ตั้งใจไว้ แต่การเรียนฟิสิกส์ในห้องเรียนอย่างเดียวคงไม่พอ เพราะในห้องเรียนส่วนใหญ่ครูจะเน้นการท่องจำ จริงๆแล้ววิชาฟิสิกส์ต้องเน้นความเข้าใจมากกว่า จึงทำให้เด็กนักเรียนหลายคนเริ่มมองหาที่เรียนฟิสิกส์ตามโรงเรียนกวดวิชาข้างนอกเพื่อให้ตัวเองมีความรู้ ความเข้าใจในวิชาฟิสิกส์มากขึ้น

ภาพรวมธุรกิจ โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์

โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ เป็นโรงเรียนสำหรับวิชาฟิสิกส์โดยเฉพาะ เน้นการสอนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง โดยยึดหลักปรัชญาการสอนว่า “วิชาฟิสิกส์ เป็นวิชาที่ใช้ความเข้าใจ ไม่ใช่การท่องจำ” ดังนั้นนักเรียนทุกคนจะได้รับการปูพื้นฐานวิชาฟิสิกส์อย่างเป็นระบบจากง่ายไปยาก ได้เห็นอุปกรณ์และสื่อการสอนที่ช่วยให้นักเรียน “เข้าใจ” วิชาฟิสิกส์ได้ง่ายขึ้น

ตลอดเวลากว่า 46 ปีที่ ผ่านมา ลูกศิษย์จากโรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์สามารถทำคะแนนได้ยอดเยี่ยม ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในทุกๆ ปี และจากการแนะนำต่อๆกันจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จากผู้ปกครองท่านหนึ่งสู่ผู้ปกครองอีกท่านหนึ่ง ทำให้การเปิดรับสมัครแต่ละครั้งมีนักเรียนมาสมัครเต็มห้องอย่างรวดเร็วทุกครั้ง ซึ่งการมาสมัครของนักเรียนนั้น สืบเนื่องมาจากทุกคนต้องการประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนศิษย์รุ่นพี่ที่เรียนจากโรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ทั้งสิ้น

บริการหลักของ appliedphysics.ac.th

  • ฟิสิกส์ : ม.ต้น, ม.ปลาย
  • คณิตศาสตร์ : ม.ต้น, ม.ปลาย
  • GAT เชื่อมโยง : GAT เชื่อมโยง ADVANCED, EXTRA  GAT เชื่อมโยง, EXTRA  GAT เชื่อมโยง+ความถนัดทางแพทย์
  • ความถนัดทางวิศวกรรม : EXTRA ENTRANCE+ความถนัดทางวิศวกรรม
  • ความถนัดทางแพทย์ : GATแพทย์, จริยธรรมแพทย์(EQ), การคิดอย่างมีวิจารณญาณ(IQ)

จุดเด่นหลักของธุรกิจนี้

  • นักเรียนที่ผ่านการเรียนจากโรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ได้คะแนนฟิสิกส์เต็ม 100% ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากที่สุด
  • ความสำเร็จจากศิษย์รุ่นก่อนๆ และจำนวนนักเรียนของโรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีจากทั่วประเทศ
  • มีระบบการเรียนที่ทันสมัย
  • ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในวิชาฟิสิกส์เป็นอย่างดี
  • คอร์สเรียนมีให้เลือกเยอะ