ที่อยู่ธุรกิจ / ช่องทางการติดต่อ

ที่ตั้งธุรกิจ

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
เว็บไซต์

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารขนาดใหญ่อันดับ 6 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์รวม นับตั้งแต่ธนาคารเริ่มกิจการในปี 2487 ธนาคารยืนหยัดสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนภาคธุรกิจและประชาชนให้สามารถจัดการด้านการเงินได้อย่างเหมาะสมเท่าทันกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ภาพรวมธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพพร้อมสร้างความมั่นใจและสนับสนุนลูกค้าในการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ธนาคารมุ่งมั่นที่จะยืนเคียงข้างเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของภาคธุรกิจและประชาชนไทยมาโดยตลอด

ธนาคารกรุงเทพมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย

บริการหลักของ bangkokbank.com

  • การออม/การลงทุน : ผลิตภัณฑ์เพื่อการออม, ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน, กองทุนรวม
  • ผลิตภัณฑ์บัตร : บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด
  • ผลิตภัณฑ์เพื่อครอบครัว : สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ
  • บ้านและที่อยู่อาศัย : สินเชื่อบ้าน
  • บริการอื่น : โอนเงิน, รับชำระเงิน, แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

จุดเด่นหลักของธุรกิจนี้

ธนาคารกรุงเทพมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 และเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์รวม