ที่อยู่ธุรกิจ / ช่องทางการติดต่อ

ที่ตั้งธุรกิจ

เซ็นทรัลปิ่นเกล้า Tower A ชั้น 6 ห้อง 2603, ถนนบรมราชชนนี, อรุณอมรินทร์, บางกอกน้อย, กรุงเทพ 10700

เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
เว็บไซต์

คนที่มีความรู้และทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่ดี มักจะได้รับโอกาสที่ดีกว่าคนที่ไม่มีทักษะภาษาอังกฤษเลย ยกตัวอย่างเช่น การทำงาน คนที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีกว่ามักจะได้เงินเดือนสูงกว่า และมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานดีกว่าด้วย การเรียนก็เช่นกัน หากเรารู้ภาษาอังกฤษก็จะทำให้เราสามารถไปเรียนต่อที่ไหนก็ได้บนโลกนี้ ถือว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นใบเบิกทางให้เราไปเจอสิ่งที่ดีด้วย

ภาพรวมธุรกิจ โรงเรียนสอนภาษา English Parks

โรงเรียนสอนภาษา English Parks เป็นโรงเรียนสอนภาษาของคนไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสอนภาษา English Parks ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยให้คนไทยได้เรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และที่สำคัญมากที่สุดคือ นักเรียนทุกคนของทาง English Parks ต้องสามารถนำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างถูกต้อง

โรงเรียนสอนภาษา English Parks ได้คัดเลือกอาจารย์ชาวไทยที่มีความสามารถในระดับสูง เข้าใจภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก มั่นใจได้ในคุณภาพด้วยคะแนนสอบ IELTS 8.5/9 รวมทั้งมีประสบการณ์มากมายในการทำงานในระดับชาติ มีความเข้าใจในปัญหาและอุปสรรคในการเรียนภาษาอังกฤษของคนไทย มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน เน้นการสอนสดทุกคลาส เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนสามารถเข้าใจเนื้อหาอย่างแน่นอน นอกจากนี้ที่ English Parks ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึก Conversation กับอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษด้วย

บริการหลักของ englishparks.in.th

  • หลักสูตรยอดนิยม : เรียนได้ครบทุกทักษะ ไม่จำกัดชั่วโมง
  • คอร์สเตรียมสอบ IELTS : สอนครบทุกทักษะ ตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อพิชิตคะแนน IELTS
  • คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ : ฝึกพูดกับอาจารย์เจ้าของภาษา เลือกเวลาเรียนได้
  • คอร์สเตรียมสอบ ติวเข้ม : เน้นเทคนิคเพื่อเพิ่มคะแนนสอบ
  • คอร์สสำหรับผู้ที่พื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อน : เน้นความเข้าใจ ใช้งานได้จริง
  • คอร์สการเขียน : ฝึกการสร้างประโยคที่ถูกต้อง ต่อยอดไปจนถึงการเขียนเชิงวิชาการ
  • คอร์สเรียน Private แบบส่วนตัว : เลือกหลักสูตรและเวลาเรียนได้ตามต้องการ

จุดเด่นหลักของธุรกิจนี้

  • มีการวางแผนการเรียนให้เหมาะกับพื้นฐาน และความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน พร้อมทั้งดูแลอย่างใกล้ชิด
  • คลาสเรียนหลากหลาย สอนสดทุกวันทั้งครูไทยและครูต่างชาติ เลือกเวลาเรียนได้ตามต้องการ
  • 90% ของผู้เรียนสอบได้คะแนน IELTS 6.5+ สอนโดยทีมอาจารย์ที่เชียวชาญข้อสอบ IELTS โดยตรง