ที่อยู่ธุรกิจ / ช่องทางการติดต่อ

ที่ตั้งธุรกิจ

35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
เว็บไซต์
ธนาคารกรุงไทย เริ่มเปิดดำเนินกิจการสาขาแรก โดยรวม 2 ธนาคารที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในขณะนั้น ได้แก่ ธนาคารเกษตร จำกัด และธนาคารมณฑล จำกัด สำนักงานตั้งอยู่บนถนนเยาวราช ถนนสายเศรษฐกิจเส้นสำคัญในขณะนั้น ทั้งนี้เพื่อให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสามารถคุ้มครองผู้ฝากเงิน และบริการลูกค้าได้กว้างขวางและมีบทบาทช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้มากขึ้นด้วย

ภาพรวมธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยมุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารแสนสะดวกและมั่นคงที่ประชาชนไว้วางใจในบริการที่เป็นเลิศ ด้วยเครือข่ายครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ พร้อมที่จะให้บริการคุณในทุกระดับ ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร ลูกค้าสถาบัน ลูกค้าภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และลูกค้าธุรกิจทุกขนาด ไม่เพียงแต่ประวัติศาสตร์ในการดำเนินงานที่เราภาคภูมิใจเท่านั้น เรายังพร้อมที่จะคืนกำไรสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมสร้างทุนปัญญาที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคใดของสังคม คุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน

ธนาคารกรุงไทยพร้อมที่จะเติบโตและพร้อมเดินเคียงข้างสังคมไทย ด้วยแนวคิด “Growing Together for Sustainability” หรือ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”อันเป็นความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่มีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

บริการหลักของ krungthai.com

  • เงินฝาก : เงินฝากกระแสรายวัน, เงินฝากออมทรัพย์, เงินฝากประจำ ฯลฯ
  • สินเชื่อ : สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อบ้าน, กยส., ทรัพย์มือสอง
  • ประกัน : ประกันชีวิต, ประกันวินาศภัย
  • ลงทุน : กองทุนรวม บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
  • ธุรกรรมทางการเงิน : กรุงไทย พร้อมเพย์, โอนเงิน, รับชำระเงินและเติมเงิน, แลกเปลี่ยนเงินและตราสารต่างประเทศ, แนะแนวทางการเงินเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ

จุดเด่นหลักของธุรกิจนี้

  • ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่ให้บริการทุกคน ทุกที่ ทุกระดับรายได้
  • มีสาขาธนาคารมากที่สุดในประเทศไทย
  • มีบริการต่างๆมากกว่าของธนาคารอื่น