ที่อยู่ธุรกิจ / ช่องทางการติดต่อ

ที่ตั้งธุรกิจ

อาคาร SupK Center เลขที่ 158 ซ.พิพัฒน์ 2 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์3 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

เบอร์ติดต่อ
เว็บไซต์

ปัจจุบันมีโรงเรียนกวดวิชาเกิดขึ้นเยอะมากทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ซึ่งการที่โรงเรียนกวดวิชาเพิ่มขึ้นเยอะก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าความต้องการในการเรียนพิเศษของเด็กมีเยอะขึ้น ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาอังกฤษ แต่ละโรงเรียนกวดวิชาก็มีจุดเด่นแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการเลือกโรงเรียนกวดวิชาจึงควรเลือกตามวัตถุประสงค์ของตัวเอง เช่น อยากมีความรู้ความเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ให้มากขึ้น ก็เลือกโรงเรียนกวดวิชาที่เน้นการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และมีผู้สอนที่มีความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี เป็นต้น

ภาพรวมธุรกิจ โรงเรียนกวดวิชา คณิตครูSupK

โรงเรียนกวดวิชา คณิตครูSupK เปิดทำการสอนเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.6 ถึง ม.6 โดยมี ครู Sup’k เป็นครูผู้สอนแต่เพียงผู้เดียว และมีการอัดเทป DVD เพื่อถ่ายทอดไปยังสาขาต่างๆ ซึ่งการใช้ระบบดังกล่าวจะทำให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับคุณภาพการสอนที่ดีที่สุดอย่างเท่าเทียมกัน

ครูSup’k ได้ค้นคว้า วิจัย และทุ่มเท พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพสูงสุดอยู่เสมอ ตรงตามสโลแกนที่ว่า “สอนสนุก ครบครัน ทันสมัย เข้าใจง่าย และประยุกต์ใช้ได้จริง” นอกจากนี้ครูSup’k ได้ออกแบบให้ทุกๆช่วงเวลาของการเรียนการสอนเป็นการเรียนคณิตศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความสุข การเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวนี้เองที่ทำให้นักเรียนของครูSup’k มีความกระตือรือล้นในการเรียนรู้ และไม่รู้สึกเกลียดคณิตศาสตร์อีกต่อไป

บริการหลักของ supk.com

 • คอร์ส ป.6 : คณิตปรับพื้นฐาน
 • คอร์สสอบเข้า ม.1 : ติวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนดัง
 • คอร์สแข่งขันประถมปลาย : ติวสอบแข่งขันก่อนคัดเป็นตัวจริงคณิตโอลิมปิก
 • คอร์ส ม.1 : คณิตปรับพื้นฐาน
 • คอร์ส ม.2 : ความรู้วิชาคณิตศาสตร์
 • คอร์ส ม.3 : ความรู้วิชาคณิตศาสตร์
 • คอร์สสอบเข้า ม.4 : ติวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนดัง
 • คอร์สสอบโอลิมปิก ม.ปลาย : ติวคณิตเพื่อสอบแข่งขัน
 • คอร์สสอบแข่งขัน ม.ต้น : ติวคณิตก่อนเข้าค่ายคณิตโอลิมปิก
 • คอร์ส ม.4 : ความรู้วิชาคณิตศาสตร์
 • คอร์ส ม.5 – 6 : ความรู้วิชาคณิตศาสตร์

จุดเด่นหลักของธุรกิจนี้

 • ผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์
 • ผู้สอนสอนสนุก เข้าใจง่าย มีเทคนิคในการทำข้อสอบเยอะ
 • มีนักเรียนที่เรียนโรงเรียนกวดวิชา คณิตครูSupK หลายคนที่สามารถพัฒนาตัวเองจากเกรด 0 ไปเกรด 4 ได้
 • โรงเรียนกวดวิชา คณิตครูSupK ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ใกล้ระบบขนส่ง รถไฟฟ้า BTS ทำให้เด็กๆเดินทางไปเรียนได้สะดวก