ที่อยู่ธุรกิจ / ช่องทางการติดต่อ

ที่ตั้งธุรกิจ

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์ติดต่อ
เว็บไซต์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (ทีเอ็มบีธนชาต) เกิดจากการรวมกิจการระหว่าง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ทีเอ็มบี) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ธนชาต) เป็นการผนึกกำลังความเชี่ยวชาญของทั้งทีเอ็มบีและธนชาตที่แตกต่าง มาประสานจุดแข็งซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทั้งประเทศ โดยบริษัทฯ เป็น 1 ในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ทีเอ็มบีธนชาต ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 และมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของ ทีเอ็มบีธนชาต

ภาพรวมธุรกิจ ธนาคารทหารไทยธนชาต

ทีเอ็มบีธนชาต (TMBThanachart) เกิดจากความตั้งใจในการหลอมรวมจุดแข็งของทั้งสองธนาคาร นำความโดดเด่นแต่ละด้านมาส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีโลโก้คือ ttb (ทีทีบี) ภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TMBThanachart Bank Public Company Limited

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจลงทุนและเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธนชาต ที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินที่หลากหลาย ประกอบด้วยธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน และธุรกิจการลงทุน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยถือหุ้นในธนาคารทหารไทยธนชาต ในสัดส่วนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ และบริษัทฯ ยังคงนโยบายการทำธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ไว้อย่างครอบคลุม ผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต และราชธานีลิสซิ่ง

บริการหลักของ ttbbank.com

  • เงินฝาก : บัญชีเพื่อใช้, บัญชีเพื่อออม
  • สินเชื่อ : สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อสวัสดิการ, สินเชื่อธุรกิจ SME
  • ประกัน : ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันรถยนต์, ประกันบ้าน
  • ลงทุน : กองทุนรวม
  • บริการอื่นๆ : บริการรับฝากเงินสด, บริการรับชำระเงิน

จุดเด่นหลักของธุรกิจนี้

ธนาคารทหารไทยธนชาตมีการดำเนินธุรกิจทางการเงินที่หลากหลาย โดดเด่นด้านนวัตกรรมเงินฝากและดิจิทัล อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านสินเชื่อรถยนต์ที่บริการลูกค้าด้วยความใส่ใจ